2. helmikuu 2017 09:35 kategoriassa Pörssitiedotteet

Korjaus Nokian Renkaat Oyj:n 2.2.2017 klo 8.00 julkaisemaan pörssitiedotteeseen Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 2.2.2017 klo 9.35

Tiedotteessa mainittu kohta 2. Muutos yhtiöjärjestykseen sisälsi virheellisen luvun kohdassa uusi ehdotettu artikla. Sanan kolme tilalle on vaihdettu sana neljä.

2. Muutos yhtiöjärjestykseen

Uusi ehdotettu artikla 4: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisätietoja:

Nokian Renkaat Oyj
Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com