21. elokuu 2003 06:59 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 21.8.2003 klo 10.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA


Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmarinen (kaupparekisterinumero 162.625) on ilmoittanut, että sen osuus Nokian Renkaat Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut yhden kahdeskymmenesosan osakekaupalla, joka tehtiin 19.8.2003.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa nyt 520.500 Nokian Renkaiden osaketta, ja sen osuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä on 4,88 %.

Nokian Renkaiden osakepääoma koostuu yhteensä 10.655.516 osakkeesta ja ääniä osakkeilla on yhteensä 10.655.516 kpl.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja

JAKELU HEX
Keskeiset tiedotusvälineet