Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

22. lokakuu 2007 08:50 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 22.10.2007 klo 11.50

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistuosuuden muutoksistaNokian Renkaat on vastaanottanut 22.10.2007 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC:n ilmoituksen, jonka mukaisesti Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC:n omistusosuus Nokian Renkaista on laskenut aiemmasta 5,06 %:sta 4,96 %:iin 10.10.2007 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC omistaa nyt yhteensä 6.121.442 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 4,96 % yhtiön yhteensä 123.311.910 osakkeesta ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja


Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet