21. marraskuu 2005 08:09 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 21.11.2005 10.10

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA


Deutsche Bank AG London on ilmoittanut Deutsche Bank AG:n puolesta, että 15.11.2005 tehtyjen osakekauppojen seurauksena Deutsche Bank AG ja sen tytäryhtiöt omistavat yhteensä 6,390,488 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,28 %:n osuutta yhtiön yhteensä 120,990,470 osakkeesta.

Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että 15.11.2005 tehtyjen osakekauppojen seurauksena Deutsche Bank AG ja sen tytäryhtiöt omistavat 6,151,552 Nokian Renkaiden osaketta, jonka seurauksena heillä on 5,08 %:n osuus Nokian Renkaiden yhteensä 120,990,470 osakkeen äänimäärästä.

Deutsche Bank AG:n päätoimipaikka on Frankfurtissa, Saksassa, ja Deutsche Bank London toimii sen alaisuudessa.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet