20. joulukuu 2001 12:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA 20.12.2001


Fidelity International Limited on ilmoittanut 14 joulukuuta päivätyssä kirjeessään omistavansa suorien ja epäsuorien tytäryhtiöidensä kanssa yhteensä 546,242 Nokian Renkaiden osaketta seuraavasti:

(RAHASTON NIMI
OSAKKEET
OSUUS OSAKKEISTA JA ÄÄNISTÄ %)

FIJ IT European SmallerCompanies Open Mother
9.400
0,09

Fidelity European Fund
113.500
1,07

Fidelity European Values Plc
62.948
0,59

Fidelity Funds-European Growth
184.100
1,74

Fidelity Funds-EuropeanSmaller Companies
109.394
1,03

Unilever Prg Small CapEurope
7.300
0,07

Basf AG-European Small Caps
22.900
0,22

Multi Style Multi ManagerEuropean Small Cap
16.900
0,16


Fidelity European Small Cap
500
0,00

Stchg Bd V De Mt En Tch BdEsc
19.300
0,18


Total
546.242
5,16

Tämän seurauksena Fidelity International Limitedin ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu osuus Nokian Renkaiden osakepääomasta ja äänimäärästä on 5.16 %.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja