Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

20. heinäkuu 2010 09:00 kategorioissa Pörssitiedotteet, Liputusilmoitukset
Nokian Renkaat Oyj Pörssi-ilmoitus 20.7.2010 klo 12.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA

Nokian Renkaat on vastaanottanut 20.7.2010 Invesco Limitedin ilmoituksen, jonka mukaisesti Invesco Limitedin omistusosuus Nokian Renkaista on laskenut alle 5 % rajan 12.7.2010 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Invesco Limited omistaa nyt yhteensä 6 318 941 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 4,97 %:n osuutta yhtiön yhteensä
127 189 830 osakkeesta ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja


Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com