Menu

Sisäpiiriomistukset

Lisätietoja sisäpiiriomistusten seurannasta saat Johdon liiketoimet –sivulta. Kaupankäynnin raportointi tapahtuu jatkossa Pörssitiedotteina.

Johdon osakkeenomistus 2.7.2016 asti

* Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja 1.1.2017–31.5.2017​

Toimitusjohtajan ja hänen lähipiirinsä Nokian Renkaat -omistukset ja optio-omistukset 31.12.2017

  Osakkeista Optiojärjestelmä
2013
2013B
Optiojärjestelmä
2013
2013C
Hille Korhonen, toimitusjohtaja 7,927 - -

Yhtiön johtoryhmän jäsenten ja heidän lähipiirinsä Nokian Renkaat -omistukset ja optio-omistukset 31.12.2017

  Number of
shares
Stock options 2013
2013B
Stock options 2013
2013C

Esa Eronen, johtaja, Hankinta, tuotanto ja toimitusketjun hallinta

14,977 15,000 15,000

Teppo Huovila, johtaja, Laatu ja vastuullisuus

10,510 - 6,700

Anna Hyvönen, johtaja, Vianor ja partner-jakelu

9,553 - -

Tarja Kaipio, Henkilöstöjohtaja

- - 3,400

Anne Leskelä, Talousjohtaja ja IR

15,325 20,000 20,000
Andrei Pantioukhov, johtaja, Venäjän toiminnot * 37,900 20,000 30,000

Juha Pirhonen, johtaja, Tutkimus ja kehitys

4,898 19,200 15,325

Manu Salmi, johtaja, Nokian Raskaat Renkaat Oy

12,439 - 15,000

Pontus Stenberg, Myyntijohtaja

12,177 7,500 15,000

Timo Tervolin, johtaja, Strategia ja yrityskaupat

2,627 - -

Antti-Jussi Tähtinen, Markkinointi- ja viestintäjohtaja

7,617 10,000 10,000

Franz Westerlund, johtaja, IT ja Prosessit

- - -
 * Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja 1.1.2017–31.5.2017

 

Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2017 (maksuperusteinen)

  Asema hallituksessa Kiinteä vuosi-
palkkio, €****
Hallitus-
kokousten
palkkiot, €
Valiokuntakokousten
palkkiot, €
Palkkiot
yhteensä, €

Vuosipalkkiolla
hankitut
osakkeet, kpl

Hallituksen
osakeomistukset,
kpl

Petteri Walldén

Puheenjohtaja, Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan pj.

80,000 10,800 3,000 93,800 1,061 19,517
Heikki Allonen

Jäsen

40,000 10,800 3,000 53,800 530 1,193
Hille Korhonen*

Jäsen

40,000 2,400 600 43,000 -

Jäsenyys päättynyt

Tapio Kuula**

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan pj.

60,000 7,800 2,400 70,200 795

Jäsenyys päättynyt

Raimo Lind

Varapuheenjohtaja, Tarkastusvaliokunnan pj.

60,000 10,800 3,600 74,400 795 2,851
Veronica Lindholm

Jäsen

40,000 10,200 1,800 52,000 530 1,193
Inka Mero Jäsen 40,000 10,800 2,400 53,200 530 2,586
Geroge Rietbergen*** Jäsen 40,000 13,200 3,600 56,800 530 530
Yhteensä   400,000 76,800 20,400 497,200 4,771 27,870
* jäsen 10.4.2017 saakka
** jäsen 7.11.2017 saakka
*** jäsen 10.04.2017 alkaen
**** Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan rahana ja 50 % yhtiön osakkeina