FacebookInstagrammenu-iconicon-playscroll-downsearchTwitterYouTube
Menu

Sisäpiiriomistukset

Lisätietoja sisäpiiriomistusten seurannasta saat Johdon liiketoimet –sivulta. Kaupankäynnin raportointi tapahtuu jatkossa Pörssitiedotteina.

Johdon osakkeenomistus 2.7.2016 asti

Toimitusjohtajan ja hänen lähipiirinsä Nokian Renkaat -omistukset ja optio-omistukset 31.12.2016
  Osakkeita Optiojärjestelmä 2013
2013A
Optiojärjestelmä 2013
2013B

Optiojärjestelmä 2013
2013C

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja 25 882 - - 60 000
Yhtiön johtoryhmän jäsenten ja heidän lähipiirinsä Nokian Renkaat -omistukset ja optio-omistukset 31.12.2016
  Osakkeita Optiojärjestelmä 2013
2013A
Optiojärjestelmä 2013
2013B
Optiojärjestelmä 2013
2013C
Esa Eronen, johtaja, Hankinta, tuotanto ja toimitusketjun hallinta 5 424 - 15 000 15 000
Teppo Huovila, johtaja, Laatu, vastuullisuus ja ICT 4 779 - 6 700 6 700
Anna Hyvönen, johtaja, Vianor ja partner-jakelu - - 6 700 6 700
Tarja Kaipio, Henkilöstöjohtaja - - - 3 400
Anne Leskelä, Talousjohtaja ja IR 5 772 - 20 000 20 000
Andrei Pantioukhov, johtaja, Venäjän toiminnot *) 14 472 15 000 20 000 30 000
Juha Pirhonen, johtaja, Tutkimus ja kehitys 1 077 - 19 200 15 325
Manu Salmi, johtaja, Nokian Raskaat Renkaat Oy 2 886 - 15 000 15 000
Pontus Stenberg, Myyntijohtaja 2 624 - 15 000 15 000
Timo Tervolin, johtaja, Strategia ja yrityskaupat - - - 10 000
Antti-Jussi Tähtinen, Markkinointi- ja viestintäjohtaja 1 886 3 000 10 000 10 000
Alexej von Bagh, Prosessinkehitysjohtaja 6 165 - 20 000 15 000
*) Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja 1.1.2017 lähtien

 

Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2016 (maksuperusteinen)

 

Asema hallituksessa

Kiinteä
vuosipalkkio, €***
Hallituskokousten
palkkiot, €
Valiokuntakokousten
palkkiot, €
Palkkiot
yhteensä, €

Vuosipalkkiolla hankitut osakkeet, kpl

Hallituksen osakeomistukset, kpl

Petteri Walldén

Puheenjohtaja 80 000 7 800 3 600 91 400 1 326 18 456
Heikki Allonen* Jäsen 40 000 3 600 2 400 46 000 663 663
Hille Korhonen Jäsen 40 000 7 800 3 600 51 400 663 7 927
Tapio Kuula

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan pj.

40 000 7 200 2 400 49 600 663 6 359
Raimo Lind

Tarkastusvaliokunnan pj.

40 000 7 800 3 000 50 800 663 2 056
Veronica Lindholm* Jäsen 40 000 3 000   43 000 663 663
Inka Mero Jäsen 40 000 7 200 3 000 50 200 663 2 056
Hannu Penttilä** Jäsen 40 000 4 200 1 800 6 000 663 Jäsenyys päättynyt
Yhteensä   320 000 48 600 19 800 388 400 5 304 38 180
* jäsen 12.4.2016 alkaen
** jäsen 12.4.2016 saakka
*** Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan rahana ja 50 % yhtiön osakkeina