FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Sisäpiiriomistukset

Lisätietoja sisäpiiriomistusten seurannasta saat johdon liiketoimet –sivulta. Kaupankäynnin raportointi tapahtuu jatkossa pörssitiedotteina.

Johdon osakkeenomistus 2.7.2016 asti

 Toimitusjohtajan ja hänen määräysvaltayhteisöjensä Nokian Renkaat -omistukset 31.12.2019

 

Osakkeita

Hille Korhonen, toimitusjohtaja

47 279

Yhtiön johtoryhmän jäsenten vastuualueet, syntymävuodet ja koulutus sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä Nokian Renkaat -omistukset 31.12.2019

 

Syntymävuosi

Koulutus

Osakkeet

Päivi Antola, Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet

 1971

Filosofian maisteri, CEFA

1 264

Tytti Bergman, Ihmiset ja kulttuuri

 1969

Kauppatieteiden maisteri

2 996

Mark Earl, Amerikka-liiketoiminta-alue

 1960

BS in Business Administration,
Computer Science

5 180

Esa Eronen, Toimitusketju ja vastuullisuus

 1957

Insinööri

19 139

Anna Hyvönen, Pohjoismaat-liiketoiminta-alue ja Vianor-liiketoimintayksikkö

 1968

Tekniikan lisensiaatti

21 715

Teemu Kangas-Kärki, Talous ja rahoitus

 1966

Kauppatieteiden maisteri

7 014

Jukka Kasi, Tuotteet ja markkinointi

 1966

Diplomi-insinööri

4 420

Bahri Kurter, Keski-Eurooppa-liiketoiminta-alue

1966

Master of Arts (Economics)

-

Andrei Pantioukhov, Venäjä ja Aasia-liiketoiminta-alue

 1972

MBA

69 359

Manu Salmi, Nokian Raskaat Renkaat -liiketoimintayksikkö

 1975

Upseerin tutkinto, KTM, MBA

26 601

Timo Tervolin, Strategia ja yrityskaupat

 1977

Kauppatieteiden maisteri,
Diplomi-insinööri

6 385

Susanna Tusa, Lakiasiat ja compliance

 1972

Oikeustieteen maisteri,
Master of International Business

6 546

Frans Westerlund, IT ja prosessit

 1966

Kauppatieteiden maisteri

4 042

Taulukko 1. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

 

 

 

 

 

Osakepalkkiojärjestelmät 2019–2020 ja 2019–2021 

 

 

Ansaintajakso

2019–2020 (tavoite)

 

Ansaintajakso

2019–2021 (tavoite)

Ansaintajakso

2020–2022 (tavoite)

Toimitusjohtaja

125 %

 

125 %

125 %

Muu johtoryhmä

50–130 %

 

50–125%

50 %–100 %

 

Osakepalkkion maksimimäärä

on määritelty prosentteina vuosiansioista, maksimi on 2 x tavoite.

 

Osakepalkkion maksimimäärä

on määritelty prosentteina

vuosiansioista, maksimi on 2 x tavoite.

 

Taulukko 2. Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2019 (maksuperusteinen)

 

Asema hallituksessa

Kiinteä
vuosipalkkio, €*

Hallitus--kokousten palkkiot, €

Valiokuntakokousten palkkiot, €

Palkkiot
yhteensä, €

Vuosipalkkiolla
hankitut osakkeet, kpl

Hallituksen osake- omistukset, kpl

Petteri Walldén

Puheenjohtaja

90 000

6 600

4 800

101 400

1 457

22 322

Kari Jordan

Varapuheenjohtaja,

Henkilöstö- ja

palkitsemisvaliokunnan pj.

67 500

6 600

4 200

78 300

1 093

2 104

Heikki Allonen

jäsen

45 000

6 600

3 000

54 600

728

2 595

Raimo Lind

Tarkastuvaliokunnan pj.

67 500

6 000

3 000

76 500

1 093

4 955

Veronica Lindholm

jäsen

45 000

6 600

4 800

56 400

728

2 595

Inka Mero

jäsen

45 000

6 600

3 000

54 600

728

3 988

George Rietbergen

jäsen

45 000

9 600

 

54 600

728

1 932

Pekka Vauramo

jäsen

45 000

6 000

2 400

53 400

728

1 402

Yhteensä

 

450 000

 

 

529 800

7 283

41 893

* Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan rahana ja 50 % yhtiön osakkeina

 

Taulukko 3: Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johtoryhmän palkat ja taloudelliset etuudet vuonna 2019 (maksuperusteinen)

 

Kiinteä rahapalkka, €

(sisältää luontoisedut)

Tulospalkkiot, €

(vuodelta 2018)

Erokorvaukset, €

Osakepalkkion

kokonaisarvo, €*

Yhteensä, €

Osakepalkkiosta

osakkeina suoritettu

osuus, kpl

Toimitusjohtaja

693 240

189 948

 

479 799

1 362 987

6 971

Muut johtoryhmän jäsenet

3 121 389

569 943

183 665

1 706 317

5 397 649**

31 962

* Luovutuspäivämäärän 5.3.2019 / 2.9.2019 osakekurssin mukaan, osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2018 maksu
** Poislukien erokorvaus