Markkinatilanne

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017

Maailmanlaajuinen elpyminen jatkuu. Maailmantalouden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla vuosina 2017 ja 2018. Maailman BKT:n ennakoidaan kasvavan 3,5 % vuonna 2017 (3,1 % vuonna 2016). Pohjoismaiden BKT:n kasvuennusteet ovat +1,3 % – +3,0 %, Euroopan (sis. Pohjoismaat) +1,7 % ja Yhdysvaltain +2,2 %. Venäjän BKT:n ennakoidaan kasvavan noin 1–2 %.

Rengastuotannon raaka-ainekustannukset kasvoivat nopeasti. Maailmanlaajuinen rengasteollisuus vastaa kasvaviin raaka-ainehintoihin hinnankorotuksin. Todelliset markkinoilla toteutetut hinnankorotukset tulevat kuitenkin viiveellä julkistuksiin verrattuna.

Euroopassa uusien autojen myynti kasvoi 8 % tammi–maaliskuussa 2017 edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti jakelijoille kasvoi 4 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, talvirenkaiden kysynnän kasvaessa 6 %. Kaikkiaan renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan hieman Keski-Euroopassa vuonna 2017.

Tammi–maaliskuussa 2017 uusien autojen myynti kasvoi Pohjoismaissa 5 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina laski 7 %. Vuonna 2017 henkilöautonrenkaiden kysynnän odotetaan pysyvän samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Pohjois-Amerikassa uusien autojen myynti kasvoi arviolta 1,0 % Q1/2017 vs. Q1/2016. Henkilöautonrenkaiden markkina kasvoi hieman edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talvirenkaiden kysyntä kuitenkin laski leudon talven seurauksena. Vuonna 2017 henkilöautonrenkaiden kysynnän odotetaan kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna.

Venäjän talous alkoi jälleen kasvaa seitsemän peräkkäisen taantumaneljänneksen jälkeen. Q1/2017 odotetaan olleen hieman positiivinen ja koko vuoden 2017 BKT-ennusteet ovat 1–2 % välillä. Yksityinen kulutus pysyy kuitenkin melko heikkona heikennyttyään 10 % vuonna 2015 ja vielä 4,5 % vuonna 2016. Arvioiden mukaan sen odotetaan laskevan vielä hieman Q1/2017 ja pysyvän ennallaan loppuvuoden ajan. Tämä kehitys heijastuu vähittäiskaupan liikevaihtoon Venäjällä, joka jatkaa pienenemistään. Uusien autojen myynnin Venäjällä arvioidaan kasvavan vain maltillisesti, arviolta 5–10 % vuoteen 2016 verrattuna. Vuoden 2017 ensimmäisten kolmen kuukauden jälkeen uusien autojen myynti kasvoi 1 % Q1/2016 verrattuna, ja kasvu alkoi vasta maaliskuussa (+9 % maaliskuuhun 2016 verrattuna). Renkaiden jälkimarkkinan sisäänmyynnin arvioidaan kasvavan Venäjällä 5–10 % vuonna 2017 vs. 2016. Kesärenkaiden sisäänmyynti vuoden 2017 sesongissa kasvoi vahvasti, mitä on tukenut myös vuoden 2016 alhaiset varastotasot. Kuluttajien ulosmyyntisesonki Venäjällä käynnistyi melko aikaisin ja vahvasti, mutta häiriöityi myöhemmin johtuen vaihtelevista sääolosuhteista.

Raskaiden erikoisrenkaiden globaali kysyntä vaihteli tammi–maaliskuussa 2017 edelleen voimakkaasti tuoteryhmästä ja markkina-alueesta riippuen. Metsäkonerenkaiden ensiasennuskysyntä jatkui vahvana. Puunkäytön lisääntyminen ja selluyhtiöiden hyvä kannattavuus tukevat metsäkoneiden ja niiden renkaiden kysyntää tulevina kvartaaleina. Katsauskauden aikana myös maataloussegmentti osoitti paranemista.

Tammi–maaliskuussa 2017 kuorma-auton premium-renkaiden sisäänmyynti kasvoi Euroopassa 15 % ja Pohjoismaissa 21 %. Venäjällä kuorma-autojen premium-renkaiden kysyntä laski 5 % Q1/2016 verrattuna. Vuonna 2017 kuorma-auton renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan kaikilla Nokian Renkaiden länsimarkkinoilla. Kysynnän arvioidaan säilyvän Venäjällä samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.