Markkinatilanne

Tilinpäätöstiedote 2016

Maailmanlaajuinen elpyminen jatkuu. Vuoden 2017 alussa kaikkien alueiden kehitys on positiivista. Suhteessa viime vuosiin, kasvun arvioidaan hieman kiihtyvän vuosina 2017 ja 2018. Maailman BKT:n ennakoidaan kasvavan 3,3 % vuonna 2017 (3,1 % vuonna 2016). Pohjoismaiden BKT:n kasvuennusteet ovat +1,0 % – +2,3 %, Euroopan (sis. Pohjoismaat) +1,3 % ja Yhdysvaltain +2,1 %. Venäjän BKT:n arvioidaan kasvavan noin 1 %.

Euroopassa uusien autojen myynti kasvoi 7% vuonna 2016 edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti jakelijoille kasvoi 2 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, talvirenkaiden kysynnän kasvaessa 3 %. Kaikkiaan renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan hieman Keski-Euroopassa vuonna 2017. Nopeasti nousevat raaka-ainekustannukset pakottavat rengasteollisuuden globaalisti nostamaan hintoja vuonna 2017.

Vuonna 2016 uusien autojen myynti kasvoi Pohjoismaissa 7% edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina oli ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2017 henkilöautonrenkaiden kysynnän odotetaan pysyvän samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Yhdysvalloissa uusien autojen myynti kasvoi arviolta 0,6% vuonna 2016 vs. 2015. Henkilöautonrenkaiden markkina kasvoi 1,4% edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talvirenkaiden kysyntä kuitenkin laski. Vuonna 2017 henkilöautonrenkaiden kysynnän odotetaan kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna.

Venäjän talouden heikentyminen on hidastunut, mutta se ei ole kääntynyt vielä kasvuun. Talous jatkoi vakiintumistaan. Venäjän kuluttajien luottamus ja ostovoima jatkoivat hidasta parantumistaan, mutta pysyivät edelleen alhaisilla tasoilla. Uusien autojen myynti Venäjällä jatkoi laskuaan 2016: koko vuosi laski 11 % ja joulukuu laski 1 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Uusien autojen markkinan odotetaan palaavan kasvuun vuonna 2017. Vuonna 2017, uusien autojen myynnin arvioidaan kasvavan 5–10 % vuoteen 2016 verrattuna. Renkaiden jälkimarkkinan sisäänmyynti Venäjällä laski vuonna 2016 noin 5 %. Rengasmarkkinan arvioidaan kasvavan 5–10 % vuonna 2017 vs. 2016.

Raskaiden erikoisrenkaiden globaali kysyntä vaihteli vuonna 2016 edelleen voimakkaasti tuoteryhmästä ja markkina-alueesta riippuen. Metsäkonerenkaiden ensiasennuskysyntä jatkui vahvana. Puunkäytön lisääntyminen ja selluyhtiöiden hyvä kannattavuus tukevat metsäkoneiden ja niiden renkaiden kysyntää tulevina kvartaaleina.

Vuonna 2016 kuorma-auton premium-renkaiden sisäänmyynti kasvoi Euroopassa 3 % ja puolestaan laski Pohjoismaissa 3 %. Venäjällä kuorma-autojen premium-renkaiden kysyntä nousi 33 % vuoteen 2015 verrattuna. Vuonna 2017 kuorma-auton renkaiden kysynnän arvioidaan hieman kasvavan tai säilyvän edellisvuoden tasolla kaikilla Nokian Renkaiden länsimarkkinoilla. Venäjällä kysynnässä näkyy joitakin positiivisia merkkejä.