Markkinatilanne

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017

Talouden elpyminen jatkuu yrityksen päämarkkinoilla. Kaikkien alueiden odotetaan kasvavan vuosina 2017 ja 2018. Maailman BKT:n ennakoidaan kasvavan 3,6 % vuonna 2017. Pohjoismaiden BKT:n kasvuennusteet vaihtelevat +1,9 % – +3,3 %, kun taas Euroopan (sis. Pohjoismaat) luku on +2,1 % ja Yhdysvaltain +2,1 %. Venäjän BKT:n ennakoidaan kasvavan noin 1,5 %–2,2 % vuonna 2017.

Raaka-ainehinnat nousivat nopeasti vuoden alussa, mutta kasvu on tasoittunut. Maailmanlaajuinen rengasteollisuus vastasi nouseviin raaka-ainehintoihin hinnankorotusilmoituksilla. Todelliset hinnankorotukset nähdään kuitenkin talvirengassesongin jälkeen.

Euroopassa uusien autojen myynti kasvoi 4 % tammi–syyskuussa 2017 edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti jakelijoille laski 1 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, talvirenkaiden kysynnän kasvaessa 2 %. Kaikkiaan renkaiden kysynnän arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna.

Tammi–syyskuussa 2017 uusien autojen myynti kasvoi Pohjoismaissa 2 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina laski 8 %. Koko vuonna 2017 henkilöautonrenkaiden kysynnän odotetaan laskevan hieman edellisvuoteen verrattuna.

Pohjois-Amerikassa uusien autojen myynti laski arviolta 1 % tammi–syyskuussa 2017 edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina oli ennallaan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talvirenkaiden kysyntä kuitenkin nousi 4 %. Vuonna 2017 henkilöautonrenkaiden kysynnän odotetaan kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna.

Venäjän talous alkoi jälleen kasvaa pitkittyneen taantuman jälkeen vuoden 2017 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. BKT:n ennustetaan kasvaneen vuoden 2017 tammi–syyskuussa 1,5 %, ja koko vuoden ennusteet vaihtelevat 1,5 %–2,2 % välillä. Yksityinen kulutus pysyy kuitenkin melko heikkona laskettuaan 15 % vuosina 2015–2016. Yksityinen kulutus alkaa vähitellen toipua vuonna 2017, mutta parannuksen ei uskota olevan nopeaa. Tämä kehitys heijastuu vähittäiskaupan liikevaihtoon Venäjällä, jossa näkyy vain marginaalisia merkkejä kasvusta. Uusien autojen myynnin Venäjällä odotetaan kasvavan 11–13 % vuoteen 2016 verrattuna, kohentuneen talouden, siirtyneen kysynnän ja alhaisen vertailutason vetämänä. Vuoden 2017 ensimmäisten yhdeksän kuukauden jälkeen uusien autojen myynti kasvoi 11 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu alkoi vasta maaliskuussa, nopeutui kesäkuusta alkaen, ja saavutti lähes 18 % kasvun syyskuussa 2017 syyskuuhun 2016 verrattuna. Kokonaisuudessaan renkaiden jälkimarkkinan sisäänmyynnin arvioidaan kasvavan Venäjällä ~15 % vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna. Sekä kesä- että talvirenkaiden sisäänmyynti vuoden 2017 sesongissa kasvoi, mitä tuki vuoden 2016 alhaiset varastotasot. Sääolosuhteet vaikuttivat negatiivisesti kuluttajien ulosmyyntisesonkiin, ja se pysyi ennallaan kesärenkaissa verrattuna H1/2016. Ulosmyyntisesongin odotetaan kasvavan talvirenkaissa, riippuen talvisesongin luonteesta.

Raskaiden erikoisrenkaiden globaali kysyntä oli edelleen tervettä tammi–syyskuussa 2017. Metsäkonerenkaiden ensiasennuskysyntä jatkui vahvana. Puunkäytön lisääntyminen ja selluyhtiöiden hyvä kannattavuus tukevat metsäkoneiden ja niiden renkaiden kysyntää tulevina kvartaaleina. Katsauskauden aikana myös maataloussegmentti on osoittanut paranemista.

Tammi–syyskuussa 2017 kuorma-auton premium-renkaiden sisäänmyynti kasvoi Euroopassa 2 % ja Pohjoismaissa 3 %. Venäjällä kuorma-autojen premium-renkaiden kysyntä laski 6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuonna 2017 kuorma-auton renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan kaikilla Nokian Renkaiden länsimarkkinoilla, ja kysynnän arvioidaan säilyvän Venäjällä samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.