Menu

Markkinatilanne

Tilinpäätöstiedote 2017

Maailmantalouden positiivisen kehityksen ennustetaan jatkuvan vuonna 2018. Vuoden 2018 alussa kaikkien alueiden kehitys oli positiivista. Maailman BKT:n ennakoidaan kasvavan 3,8 % vuonna 2018 (3,7 % vuonna 2017). Pohjoismaiden BKT:n kasvuennusteet vaihtelevat +1,9–+3,0 %, kun taas Euroopan (sis. Pohjoismaat) luku on +2,1 % ja Yhdysvaltain luku on +2,6 %. Venäjän BKT:n ennakoidaan kasvavan noin 1,5–2,0 % vuonna 2018.

Raaka-ainehinnat nousivat nopeasti vuoden alussa, mutta kasvu tasoittui vuoden loppua kohti mentäessä. Maailmanlaajuinen rengasteollisuus vastasi nouseviin raaka-ainehintoihin hinnankorotusilmoituksilla. Tämä johti erittäin haastavaan hinnoitteluympäristöön vuonna 2017. 

Euroopassa uusien autojen myynti kasvoi 3 % vuonna 2017 edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti jakelijoille kasvoi 3 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, talvirenkaiden kysynnän kasvaessa 3 %. Kaikkiaan renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan hieman vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. 

Vuonna 2017 uusien autojen myynti kasvoi Pohjoismaissa 2 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina laski 6 %. Vuonna 2018 henkilöautonrenkaiden kysynnän odotetaan kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna.

Pohjois-Amerikassa uusien autojen myynti laski arviolta 1 % vuonna 2017 edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina nousi 1 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talvirenkaiden kysyntä kuitenkin nousi 3 %. Vuonna 2018 henkilöautonrenkaiden kysynnän odotetaan kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna.

Venäjän talous alkoi jälleen kasvaa pitkittyneen taantuman jälkeen vuonna 2017. BKT:n ennustetaan kasvaneen 1,4–1,8 % vuonna 2017. Yksityinen kulutus pysyy kuitenkin melko heikkona laskettuaan 15 % vuosina 2015–2016. Vuonna 2017 yksityinen kulutus alkoi vähitellen toipua kuluttajien reaalitulojen mukaisesti, mutta parannuksen ei uskota olevan nopeaa. Tämä kehitys heijastuu vähittäiskaupan liikevaihtoon Venäjällä, jossa näkyy melko maltillisia merkkejä kasvusta. Vuonna 2017 uusien autojen myynti Venäjällä kasvoi 12 % vuoteen 2016 verrattuna. Kasvu alkoi vasta maaliskuussa, nopeutui kesäkuusta alkaen, ja saavutti lähes 14 % kasvun joulukuussa 2017 joulukuuhun 2016 verrattuna. Vuonna 2018 uusien autojen myynnin Venäjällä odotetaan kasvavan noin 12–15 % vuoteen 2017 verrattuna, kohentuneen talouden, siirtyneen kysynnän ja alhaisen vertailutason vetämänä. Vuoden 2017 taso oli 1,6 miljoonaa ajoneuvoa, ja sen odotetaan kasvavan 1,8 miljoonaan ajoneuvoon vuonna 2018. Kokonaisuudessaan renkaiden jälkimarkkinan sisäänmyynnin arvioidaan kasvavan Venäjällä 3–5 % vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna, talvirengasmarkkinan kasvaessa 7–9 % ja kesärengasmarkkinan laskiessa 2–3 %. Sekä kesä- että talvirenkaiden sisäänmyynti vuoden 2017 sesongissa kasvoi, mitä tuki vuoden 2016 alhaiset varastotasot. Kuluttajien ulosmyyntisesonki säilyi kesärenkaissa tasaisena Venäjällä vuoteen 2016 verrattuna, ja kasvoi hieman talvirenkaissa. 

Raskaiden erikoisrenkaiden globaali kysyntä jatkui terveenä vuonna 2017. Metsäkonerenkaiden ensiasennuskysyntä jatkui vahvana. Puunkäytön lisääntyminen ja selluyhtiöiden hyvä kannattavuus tukevat metsäkoneiden ja niiden renkaiden kysyntää tulevina kvartaaleina. Katsauskauden aikana maataloussegmentti parani.  

Vuonna 2017 kuorma-auton premium-renkaiden sisäänmyynti pysyi ennallaan Euroopassa ja kasvoi Pohjoismaissa 1 %. Venäjällä kuorma-autojen premium-renkaiden kysyntä laski 5 % vuoteen 2016 verrattuna. Vuonna 2018 kuorma-auton renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan kaikilla Nokian Renkaiden länsimarkkinoilla, ja kysynnän arvioidaan säilyvän Venäjällä samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.