Markkinatilanne

Puolivuosikatsaus 9.8.2016

Maailmantalouden kasvun ennustetaan jatkuvan hitaana. Vaikka kasvu jää melko vaisuksi ja siihen liittyy epävarmuutta, riski uudesta maailmantalouden taantumasta lähitulevaisuudessa on pieni. Brexit vaimentaa elpymistä ja hidastaa vuoden 2017 kasvuennusteita. Yhdysvallat on jatkanut kasvun moottorina. Myös Eurooppa on toipunut, mutta elpymisvauhti on edelleen vaihdellut suuresti maittain. Maailman BKT:n ennakoidaan kasvavan 3,1 % vuonna 2016. Pohjoismaiden BKT:n kasvuennusteet ovat +0,5 % – +3,8 %, Euroopan (sis. Pohjoismaat) +1,3 % ja Yhdysvaltain +2,0 %. Venäjän BKT:n arvioidaan edelleen laskevan 1 % – 2 %.

Euroopassa uusien autojen myynti kasvoi 9 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti jakelijoille kasvoi 2 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, talvirenkaiden kysynnän kasvaessa 9 %. Renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan hieman Keski-Euroopassa vuonna 2016. Hinnoitteluympäristö on kuitenkin tiukka.

Tammi–kesäkuussa 2016 uusien autojen myynti kasvoi Pohjoismaissa 10 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina kasvoi 1 % vuoden 2015 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna, ja koko vuoden 2016 kasvun odotetaan pysyvän samalla tasolla.

Yhdysvalloissa uusien autojen myynti kasvoi arviolta 1 % H1/2016 vs. H1/2015. Henkilöautonrenkaiden markkina kasvoi 1 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Pohjois-Amerikan rengasmarkkinan odotetaan vuonna 2016 kasvavan 1 % edellisvuoteen verrattuna.

Uusien autojen myynti Venäjällä jatkoi laskuaan tammi-kesäkuussa 2016: ensimmäinen vuosipuolisko laski 14 % ja kesäkuu laski 13 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Koko vuoden laskun ennustetaan olevan hieman yli 10 % vuoteen 2015 verrattuna; laskua 1,44 miljoonaan yksikköön. Renkaiden sisäänmyynnin arvioidaan laskevan hieman yli 15 % johtuen vuoden 2015 sesongin korkeista rengasvarastoista. Venäjän talouden heikentyminen on hidastunut, mutta se ei ole kääntynyt vielä kasvuun. Venäjän kuluttajien ostovoima säilyy alhaisella tasolla.

Raskaiden erikoisrenkaiden globaali kysyntä vaihteli tammi–kesäkuussa 2016 edelleen voimakkaasti tuoteryhmästä ja markkina-alueesta riippuen. Metsäkonerenkaiden ensiasennuskysyntä jatkui vahvana. Puunkäytön lisääntyminen ja selluyhtiöiden hyvä kannattavuus tukevat metsäkoneiden ja niiden renkaiden kysyntää tulevina kvartaaleina.

Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kuorma-auton premium-renkaiden sisäänmyynti kasvoi Euroopassa 4 % ja puolestaan laski Pohjoismaissa 6 %. Venäjällä kuorma-autojen premium-renkaiden kysyntä nousi 40 % vuoden 2015 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Vuonna 2016 kuorma-auton renkaiden kysynnän arvioidaan hieman kasvavan tai säilyvän edellisvuoden tasolla kaikilla Nokian Renkaiden länsimarkkinoilla. Venäjällä kysynnän odotetaan pysyvän heikkona vaikka kasvua olikin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.