FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Tietosuojaseloste

1. Henkilötiedot joita keräämme sinusta

Keräämme ensisijaisesti henkilötietoja suoraan sinulta itseltäsi, esimerkiksi silloin, kun rekisteröidyt verk­­kopalveluumme tai ostat tuotteitamme. Keräämme seuraavia henkilötietoja sinusta sen mu­kaan, mitä Nokian Renkaiden palveluita käytät:

 • Yhteystiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, kotiosoite; 
 • Ostostiedot: Nokian Renkailta ostetut tuotteet, tuotenumero, ostopäivä, muu ostotapahtuman yhteydessä kerättävä tieto; 
 • Asiakastiedot: varaustiedot, laskutus- ja maksutiedot (kuten luottokorttitiedot), ajoneuvon tiedot (rekisterinumero, huoltohistoria), renkaan elinkaaritiedot, päivämäärä ja kellonaika, jolloin lomake on lähetetty nettisivuiltamme; 
 • Huoltotiedot: huoltotapahtuman tunniste, huollon tyyppi, maa, huoltotapahtuman tila, kuitti os­tos­ta, valokuva vahingoittuneista renkaista, valokuva tai kopio henkilöllisyystodistuksesta (va­lin­nainen), vahvistuskirje (valinnainen), DOT-koodi (valinnainen), renkaan tila (korjattu vai vaihdettu); 
 • Kampanja- ja tapahtumatieto: mikäli rekisteröidyt tai osallistut johonkin meidän mark­ki­noin­ti­kam­panjaan, tapahtumaan tai messuille, keräämme tässä yhteydessä annetut tiedot; 
 • Rekisteröitymistieto: käyttäjätunnus, salasana sekä muut henkilökohtaiset tunnisteet; 
 • Luvat ja suostumukset: uutiskirjetilauksesi tiedot ja tieto siitä, oletko antanut Nokian Renkaille lu­van sähköposti- tai puhelinmarkkinointiin; 
 • Verkkoanalytiikan tiedot: päätelaitteeseesi liittyvät verkkotunnistetiedot, IP-osoite, käyt­tö­jär­jes­telmä sekä verkkoselaintiedot.

2. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoa

Henkilötieto kerätään pääsääntöisesti suoraan sinulta itseltäsi. Joissain tilanteissa keräämme hen­ki­lötietoja myös ulkoisista lähteistä sinun suostumuksellasi tai lain edellyttäessä. Keräämme sinun hen­kilötietoja silloin, kun: 

 • Ostat tuotteita tai palvelujamme;
 • Rekisteröidyt palveluihimme;
 • Tilaat uutiskirjeen;
 • Osallistut markkinointikampanjaan, tapahtumaan tai messuille;
 • Otat yhteyttä asiakaspalveluumme (sähköpostitse, puhelimitse tai chat-palvelussa); tai
 • Käytät Nokian Renkaiden palveluja muilla tavoin.

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi palveluidemme tarjoamiseksi, esimerkiksi toi­mit­taak­sem­me sinulle meiltä hankkimiasi tuotteita. Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi tuotteidemme ja pal­veluidemme kehittämiseksi, asiakassuhteen hallinnoimiseksi ja ylläpitämiseksi sekä tutkimuksia ja takuuvaatimuksia varten. Henkilötietojesi käsittely perustuu asiakassopimukseen, antamaasi suos­­tumukseen, lakisääteiseen velvoitteeseen tai Nokian Renkaiden oikeutettuun etuun. 

Käsittelemme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin: 

 • Toimittaaksemme tuotteita ja palveluita: Käsittelemme henkilötietojasi sinun ja meidän välisen sopimuksen laatimiseksi ja täytäntöön panemiseksi, jotta voimme toimittaa sinulle meiltä hank­ki­masi palvelut. Tämä tarkoittaa, että käsittelemme verkko-ostoksiin ja varauksiin liittyviä tietoja, laskutus- ja maksutietoja sekä muita yhteystietoja asiakkuutesi hallinnoimiseksi. Lisäksi kä­sit­te­lem­me henkilötietojasi henkilöllisyytesi varmistamiseksi, ja silloin, kun se on tarpeen takuuvaatimusten kä­sittelyn yhteydessä. 
 • Parantaaksemme palveluitamme: Käsittelemme tietoja ostoskäyttäytymisestäsi, a­si­a­kas­pa­laut­teista ja kiinnostuksistasi oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme tarjota sinulle parempia palveluita. Suoritamme lisäksi kyselytutkimuksia ja analysoimme henkilötietoja tai yh­dis­tel­mä­tie­toja/pseudonymisoituja tietoja parantaaksemme liiketoimintojamme ja a­si­a­kas­kokemusta oi­keu­te­tun etumme perusteella.

Oikeutettu etumme tarkoittaa käsittelyn olevan meidän ja liiketoimintamme etujen kannalta tärkeää. Punnitsemme aina omia etujamme sinun etuihisi ja perusoikeuksiisi. Tämä tarkoittaa sitä, että otamme sinun oikeutesi huomioon ja voit halutessasi aina vastustaa tällaista käsittelyä. 

 • Markkinointitarkoituksiin: Käsittelemme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja uutiskirjeiden lähettämiseksi suostumukseen perustuen. Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi. Muodostamme kerätystä tiedosta asiakassegmenttejä, voidaksemme tarjota sinulle merkityksellisempiä palveluja. Segmentointi ei mahdollista yksittäisen henkilön tunnistamista.

Yrityksille suunnattua markkinointiviestintää lähetämme oikeutetun etumme perusteella. 

 • Verkkoanalytiikkaan: Keräämme evästeiden avulla tietoa päätelaitteesta, IP-osoitteesta, käyttöjärjestelmästä ja verkkoselaimen tyypistä perustuen suostumukseesi. Käytämme evästeitä tilastointi- ja analysointitarkoituksiin, suorittaaksemme kyselytutkimuksia, määrittääksemme mitkä verkkosivujemme osiot ovat suosituimpia ja optimoidaksemme verkkosivustomme käytettävyyttä sinulle. Evästeitä käytetään myös tunnistamaan sinut, kun palaat verkkosivustollemme, jotta voimme tarjota sinulle sisältöä, josta olet kiinnostunut.

4. Tietojesi luovuttaminen ja siirtäminen

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisina. Lähtökohtaisesti käsittelemme keräämiämme henkilötietoja Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) sisäpuolella. Siirrämme henkilötietojasi EU ja ETA-alueen ulkopuolella sijaitseville kolmansille osapuolille tapauksissa, joissa käytämme EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä. Tällaisissa tilanteissa varmistamme, että henkilötietojesi suojaus on toteutettu asianmukaisilla suojaustoimenpiteillä esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä va­ki­o­so­pi­mus­lau­sek­keita.

Alla mainitut tilanteet ovat sellaisia, joissa siirrämme tai luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille: 

 • Palveluntarjoajat ja alihankkijat: Käytämme kolmansia osapuolia henkilötietojesi käsittelyssä esimerkiksi silloin, kun toteutamme kampanjoita tai lähetämme suoramarkkinointia. Tällöin kolmansien osapuolten tulee käsitellä henkilötietoja Nokian Renkaiden antamien ohjeiden mukaisesti, jotta varmistetaan riittävä tietosuojan taso kaikessa henkilötietojesi käsittelyssä. Tämä tarkoittaa sitä, että kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Palveluntarjoajat voivat olla esimerkiksi maksukäsittelijöitä, asiakkuudenhallintapalveluiden tarjoajia tai markkinointityökaluja. Mikäli käyttämämme palveluntarjoaja sijaitsee Yhdysvalloissa, tulee palveluntarjoajan varmistaa riittävän tietosuojan taso sopimuksella tai noudattamalla Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen sääntöjä. Lisätietoa Privacy Shield -järjestelystä löydät Euroopan Komission verkkosivuilta. 

 • Lakisääteiset luovutukset: Luovutamme henkilötietojasi lain edellyttämissä tapauksissa esimerkiksi viranomaisille. Tällaisissa tapauksissa luovutamme ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Lisäksi onnettomuustutkinnan yhteydessä avustamme tutkintaviranomaisia luovuttamalla heille tutkinnan toteuttamiseksi tarvittavat tiedot. 
 • Konsernin sisäiset luovutukset: Luovutamme henkilötietoja Nokian Renkaiden konsernin sisällä tytäryhtiöille sekä muille konserniin kuuluville yhtiöille. 
 • Yritysjärjestelyt: Yritysjärjestelytilanteissa meidän tulee luovuttaa henkilötietojasi ostajalle tai tällaisen liikeomaisuuden myyjälle tai ostajalle soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Tällaisessa tilanteessa käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme varmistaa liiketoimintamme jatkuvuuden. Huomioithan, että mikäli vastustat käsittelyä tällaisessa tapauksessa, liiketoimintamme ostanut taho ei pysty enää tarjoamaan sinulle palveluita.

6. Pääsy tietoihisi ja oikeuksiesi käyttäminen

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet: 

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Lisäksi sinulla on oikeus tietää mitä henkilötietoja olemme keränneet sinusta ja saada jäljennös omista tiedoistasi. 
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Pyrimme varmistamaan, että käsittelemämme henkilötiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia. Mikäli henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai täydentämistä. 
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos kiistät tietojesi paikkansapitävyyden ja vaadit tietojen rajoittamista. Tällöin rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä, kunnes tietojen täsmällisyys on varmistettu. 
 • Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella. 
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että voit pyytää henkilötietojesi poistamista silloin, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Poistamme henkilötiedot silloin, kun käsittely on perustunut suostumukseesi ja päätät peruuttaa suostumuksesi tai rajoittaa käsittelyä, tai jos käsittelylle ei ole olemassa muuta oikeutettua perustetta. On kuitenkin syytä huomioida, että joissain tapauksissa henkilötietojesi käsittelylle ja säilyttämiselle saattaa kuitenkin olla oikeutettu peruste, kuten esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tai takuuvaatimukset. 
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi siirtämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että me toimitamme henkilötietosi koneellisesti luettavassa muodossa, jotta voit hyödyntää henkilötietojasi itse tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle (esimerkiksi toiselle palveluntarjoajalle). Tietyissä tilanteissa sinulla on myös oikeus vastaanottaa meille toimittamasi henkilötieto sähköisessä muodossa, jotta voit siirtää sen toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä on mahdollista niissä tilanteissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen tai nimenomaisen suostumuksesi perusteella ja koskee ainoastaan niitä henkilötietoja, jotka olet itse toimittanut meille. 
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Mikäli henkilötietojesi käsittelyperuste on suostumus, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Voit esimerkiksi milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä privacy@nokiantyres.com. Vastaamme pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa. Mikäli koet, ettei henkilötietojasi käsitellä asianmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

7. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, tai niin kauan kuin olemme lain mukaan velvoitettuja säilyttämään tietojasi tai kunnes vastaanotamme pyyntösi poistaa tiedot. Käymme säännöllisesti läpi järjestelmissämme ja paperiarkistoissamme säilyttämämme henkilötiedot. Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on välttämätöntä sen tarkoituksen kannalta, josta syystä tiedot on kerätty.  

Henkilötietojesi säilytysaika määritellään seuraavien kriteerien perusteella: 

 • Mikäli olet luonut asiakastilin, säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tilisi on aktiivinen, tai sen ajan, joka tarvitaan palveluiden toimittamiseksi sinulle tai olemme lain mukaan velvoitettuja säilyttämään tiedot. 
 • Mikäli olet tehnyt ostoksen myymälässämme tai verkkokaupassamme, poistamme tietosi kohtuullisen ajan kuluttua ostotapahtumasta tai kunnes olemme täyttäneet ostotapahtumaan liittyvät velvollisuutemme. On hyvä huomioida, että meidän tulee säilyttää tietojasi takuun kattavan ajan. Takuuajat ovat viisi (5) vuotta myyntipäivästä ja kuusi vuotta (6) valmistuksesta, ensiksi täyttyvää ehtoa noudattaen. 
 • Jos olet sallinut markkinointiviestinnän, käsittelemme henkilötietojasi niihin tarkoituksiin niin kauan kuin antamasi suostumus on voimassa. Mikäli peruutat suostumuksesi, keskeytämme henkilötietojesi käsittelyn.

Huomioithan, että henkilötietosi saatetaan myös anonymisoida tai pseudonymisoida.

8. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nokian Renkaat Oyj on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Mikäli sinulla on jotain kysyttävää tietosuojasta, otathan meihin yhteyttä:

Nokian Renkaat Oyj 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, FINLAND 
privacy@nokiantyres.com