Katupölyn vähentämiseen monia keinoja

Ilmanlaadun parantamiseen ja katupölyn vähentämiseen on kiinnitetty viime vuosina erityishuomiota. Katupölyn syntyyn vaikuttavat monet eri tekijät ja myös sen torjumisessa on monia eri keinoja. Nokian Renkaat kiinnittää omalta osaltaan autonrenkaiden tuotekehitystyössä jatkuvaa huomiota siihen, että renkaat ovat ympäristöystävällisiä: mahdollisimman vähän teitä kuluttavia ja ilmanlaatua heikentäviä.

Julkisessa keskustelussa on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan nastarenkaat olisivat yksi merkittävimmistä katupölyn aiheuttajista. Tämä ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, koska asiasta ei ole riittävästi tutkimuksia, joissa on huomioitu nykyaikaisten nastarenkaiden tienkulumavaikutus. On erittäin vaikeaa mitata, kuinka suuri osa tiestä irtoavasta pölystä on erityisesti nastojen aiheuttamaa ja kuinka suuri osuus on muilla tekijöillä.

Talviaikaan liukkauden torjumiseksi levitetty hiekoitushiekka aiheuttaa sen, että nastattomat talvirenkaat nostavat ilmaan jopa puolitoista kertaa enemmän hiukkasia kuin nastarenkaat. Nastattoman talvirenkaan tiheämmät lamellit toimivat kuten pienet ilmareiät, jotka imevät pölyä kadun pinnasta ja kierrättävät sen ilmaan (LVM 2008).

Myös Keski-Euroopassa käytössä olevat kitkarenkaat aiheuttavat katupölyä. Tätä väitettä tukevat Keski-Euroopan kaupungeissa (Berliini, Budapest, Praha, Wien, Zürich) ja Helsingissä tehdyt vertailut nasta- ja kitkarenkaiden yhteneväisistä ympäristövaikutuksista. Vuosina 2005–2009 tehtyjen tutkimusten mukaan terveydelle vaarallisten PM10-hiukkasten pitoisuuksien raja-arvot ylittyivät vuoden aikana useimmin Keski-Euroopan kaupungeissa kuin Helsingissä (Nordic Envicon 2012). Helsingissä EU-hiukkasdirektiivin raja-arvot ylittyivät tyypillisesti keväällä, jolloin talviteihin sitoutunut katupöly leijui ilmassa. Nastattomia talvirenkaita käyttävissä Keski-Euroopan kaupungeissa ylitykset tapahtuivat talvella teiden kuivuessa ja pölyn noustessa ilmaan.

Katupölyä voidaan torjua tehokkaasti tehostamalla katujen siivousta

Katupölyn syntymiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten hiekoitushiekan määrä, liikenne yhdessä katujen heikon puhtaanapidon kanssa erityisesti talven jälkeen, ilmansaasteet ja liikenteen päästöt. Katupölyä syntyy myös muun muassa rakennuspölystä, pienhiukkasten kaukokulkeumasta sekä kevyiden että raskaiden ajoneuvojen renkaiden tietä kuluttavasta vaikutuksesta, jarrujen aiheuttamasta kulumisesta, liasta ja pakokaasuista sekä puun ja muiden orgaanisten aineiden polttamisesta. Muita katupölyn määrään vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa katujen kosteus, tuulen nopeus, ilman lämpötila, tien päällystemateriaali, liikenne ja ajoneuvojen ajonopeus.

Muun muassa Redust-katupölyhanke, jossa on mukana Helsingin kaupunki ja muita pääkaupunkiseudun toimijoita, on listannut tapoja torjua katupölyä. Redust-hankkeen (2012) mukaan katupölyn torjuntaan voidaan vaikuttaa muun muassa käyttämällä pestyä ja seulottua hiekoitussepeliä sekä vähentämällä liukkaudentorjunnan tarvetta oikein ajoitetulla aurauksella ja nopealla lumen ja jään poistolla. Myös ajonopeuksia rajoittamalla voidaan vaikuttaa katupölyn leviämiseen.

Rengasvalmistajat ovat jo vuosien ajan tehneet pitkäjänteistä tuotekehitystä, jonka ansiosta nykyaikaiset talvirenkaat aiheuttavat entistä vähemmän katupölyä. Uusi nastalainsäädäntö koskee heinäkuun 2013 jälkeen valmistettuja nastarenkaita. Uusien määräysten mukaiset nastarenkaat kuluttavat maanteitä huomattavasti aikaisempaa vähemmän.

Nokian Renkaiden mielestä on tärkeää, että katupölyn vähentämiseksi tehdään kaikki mahdollinen, mitä liikenneturvallisuutta vaarantamatta voidaan tehdä.

Lisää aiheesta verkkosivuillamme:

Lähteet: 

Turvallisempaa ja vihreämpää liikkumista

Tinkimätön sitoutuminen ihmisten turvalliseen ja ympäristöystävälliseen liikkumiseen ohjaa Nokian Renkaita.

Lataa infoesite