Usein kysyttyä rengasmerkinnöistä 

Kysy rengasmerkinnöistä tästä. Kaikki saamamme kysymykset käsitellään huolella ja osa niistä julkaistaan kaikkien luettavaksi.  Julkaistavat tekstit tulevat sivulle käsittelemättöminä, mutta jätämme niistä pois kysymyksen lähettäneen henkilö-  ja yhteystiedot. 

Yleistä

Mikä uuden EU-rengasmerkinnän tarkoitus on?
Uuden eurooppalaisen rengasmerkinnän tarkoitus on lisätä yksilöllisen liikkuvuuden ja kuljetusalan turvallisuutta sekä taloudellista ja ekologista tehokkuutta. Tätä varten kannustetaan polttoainetehokkaampien, turvallisempien ja vähemmän melua kehittävien renkaiden käyttöön. Rengasmerkinnän tarkoituksena on auttaa kuluttajaa tekemään oikea päätös renkaita ostaessaan.

Miten kuluttaja hyötyy uudesta rengasmerkinnästä?
EU-rengasmerkintä helpottaa Euroopan unionin alueella uusien renkaiden valintaa. Merkintä ohjaa hankkimaan laadukkaampia ja siten myös turvallisempia renkaita. Merkintä antaa kuluttajille, kuljetusalan yrittäjille ja rengaskauppiaille oleellista ja standardoitua tietoa renkaiden turvallisuudesta (märkäpito) ja ympäristövaikutuksista (vierintävastus ja ohiajomelu). Kolmen ominaisuusluokan lisäksi on lukuisia muita turvallisuuteen, suorituskykyyn ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka kannattaa huomioida. Kuluttajan tulee renkaita valitessaan varmistaa, että ostaa niihin ajo-olosuhteisiin suunnitellut renkaat, joissa autolla ajaa.

Mistä saa lisätietoa uudesta merkinnästä?
Tietoa saa monista eri lähteistä kuten rengasvalmistajien ja Euroopan komission verkkosivuilta http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm tai rengasliikkeestä. Varsinaiset luokitusarvot selviävät mm. renkaan kulutuspinnassa olevasta tarrasta tai myynnissä olevan renkaan vieressä olevasta esitteestä, rengasvalmistajan hinnastoista ja verkkosivuilta, rengasliikkeen tekemästä kirjallisesta tarjouksesta ja rengasostokseen liittyvästä kuitista.

Milloin uusi rengasmerkintä tulee käyttöön?
EU-rengasmerkintä on pakollinen marraskuusta 2012 alkaen. Uudet rengasmerkinnät koskevat 1. heinäkuuta 2012 alkaen valmistettavia, tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä henkilö-, 4x4-, paketti-, kuorma- ja linja-auton renkaita. Merkinnät eivät koske nastarenkaita, pinnoitettuja renkaita, vararenkaita, kilpailukäyttöön suunniteltuja renkaita tai veteraaniautoihin tarkoitettuja renkaita.

 
Milloin kuluttajat näkevät konkreettisesti uudet merkintätiedot?
Uudet luokitusmerkinnät ja arvot ovat näkyvillä rengasvalmistajien verkkosivuilla ja esittelymateriaaleissa heinä-elokuussa 2012. Rengasliikkeissä vastaavat tiedot ovat kuluttajien nähtävillä marraskuun alusta 2012. Jos renkaat ovat kuluttajan nähtävillä, niissä on joko valmistajan toimittama kulutuspintaan kiinnitetty luokittelutarra tai niiden välittömässä läheisyydessä on oltava selvästi näkyvillä valmistajan toimittama painetussa muodossa oleva luokittelumerkintä. 

» Sivun alkuun  

Rengasominaisuudet 

» Sivun alkuun 

Mitä eri ominaisuudet kertovat kuluttajalle?
Vierintävastus vaikuttaa ajoneuvon polttoaineenkulutukseen ja siten myös suoraan ympäristöön. Märkäpito on tärkeä ominaisuus turvallisuuden kannalta, ja se antaa tietoa myös renkaan jarrutustehosta märällä pinnalla. Myös renkaan ohiajomelu vaikuttaa ympäristöön.

Miten paljon kuljettajan oma toiminta vaikuttaa kolmeen EU-rengasmerkinnässä luokiteltuun ominaisuuteen?
Kuljettajan ajotyyli ja huolehtiminen oikeista rengaspaineista ovat ehdottomasti yksi tärkeimmistä turvallisuuteen ja taloudelliseen autoiluun liittyvistä tekijöistä. Kuljettaja voi helposti ulosmitata valitsemiensa renkaiden märkäpito-ja polttoainetaloudellisuusedut väärällä ajotavalla ja väärillä rengaspaineilla. Liian alhainen ilmanpaine kuluttaa rengasta merkittävästi enemmän, lisää vierintävastusta ja siten myös polttoaineenkulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä. Vastuullinen autoilija on aina tietoinen alla olevien renkaiden ominaisuuksista ja kunnosta. Vain autonsa ja renkaansa tunteva kuljettaja pystyy säätämään tilannenopeuden ja turvavälin vallitsevan kelin mukaiseksi. 

Miksi tiettyjen luokitusten saavuttaminen on tärkeää?
EU-rengasmerkintä vaikuttaa tulevaisuudessa kuluttajien rengasvalintoihin. Erityisesti hyvät arvot vaikuttavat kesärenkaiden ostopäätökseen. Kun on kyse talvirenkaista, luokitus voi myös johtaa harhaan. Uudet rengasmerkinnät eivät esimerkiksi huomioi Pohjoismaissa tyypillisiä todellisia talviolosuhteita. Vaativissa ja vaihtelevissa talvikeleissä renkaiden tärkeimmät turvallisuusominaisuudet ovat jääpito ja lumipito. Renkaan märkäpitoluokitus ei kerro talvirenkaan soveltuvuudesta pohjoisen talveen.

Vierintävastus vaikuttaa polttoaineenkulutukseen ja sen vuoksi myös hiilidioksidipäästöihin. Mitä vierintävastus tarkoittaa?
Vierintävastuksella tarkoitetaan sitä energiaa, joka kuluu renkaan tiekosketuksen aikana tapahtuvassa muodonmuutoksessa. Renkaan rakenteella ja materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa tähän muodonmuutokseen ja sen vaatimaan energiamäärään. Esimerkkeinä energiankulutusta lisäävistä tekijöistä voi mainita renkaan lämpötilan, rengaspaineen, pyöräkuorman, renkaan kuluneisuuden sekä ajonopeudesta johtuvan ilmanvastuksen. Myös 0,5 millimetrin vesipatja saattaa nostaa vierintävastusta jopa 50%. Vierintävastuksen osuus ajoneuvon polttoaineenkulutuksesta on noin 20 prosenttia. Mitä pienempi vierintävastus, sitä pienempi on polttoaineenkulutus. Viisaalla rengasvalinnalla ja hillityllä ajotavalla kuluttaja pienentää olennaisesti autoilunsa aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Huipputaloudellisilla B-luokan renkailla varustettu henkilöauto kuluttaa 100 kilometrillä noin 0,1 litraa vähemmän kuin C-luokan rengas.

Mitä tarkoittaa renkaan märkäpito ja miten sitä voidaan arvioida?
Märkäpito tarkoittaa renkaan pitokykyä märällä pinnalla. Käytännössä märkäpidon käsitteeseen kuuluu läheisesti myös esimerkiksi lyhyempi jarrutusmatka märällä pinnalla, paremmat käsittelyominaisuudet tai vakaampi ohjaustuntuma märällä kelillä. Henkilöautonrenkaan märkäpitoa voidaan testata kahdella tavalla uuden rengasmerkintäasetuksen mukaisesti. Kummassakin menetelmässä arvioitavaa rengasta verrataan verrokkirenkaaseen eli ns. vakiovertailutestirenkaaseen. Ensimmäisessä testissä ajoneuvolla jarrutetaan märällä pinnalla. Toinen mahdollinen testi on ns. skip trailer -testi (kitka-arvotesti), jossa mitataan renkaiden ja pinnan välistä kitkaa.

Millaiset vaikutukset märkäpidolla on?
Märkäpito on olennainen turvallisuustekijä varsinkin kesärenkaissa. Se viestii renkaan hallittavuudesta märällä tiellä. Uusi EU-rengasmerkintä kertoo renkaan jarrutusmatkan märällä asfaltilla 80 km/h nopeudesta. Esimerkiksi A- ja F-luokan renkaan välinen ero pysähtymismatkassa on jopa yli 18 metriä eli noin neljä autonmittaa tai yhden täyspitkän bussin mittainen matka. Vierekkäisten luokituskategorioiden renkaiden ero jarrutusmatkassa on noin yksi autonmitta (3 - 6 m).

Mikä merkitys ulkoisella ohiajomelulla on?
Ero sellaisten renkaiden välillä, joille on annettu EU:n rengasmerkinnän mukaan yksi ääniaalto tai kolme ääniaaltoa, on valtava. Kolme ääniaaltoa saanut rengas voi tuottaa jopa kuusi desibeliä enemmän melua kuin rengas, joka sai vain yhden ääniaallon. Tämä tarkoittaa noin neljä kertaa suurempaa melutasoa. Rengasmelu liittyy aina tiettyyn ajoalustaan, sillä kulloinenkin tienpinta vaikuttaa ajoneuvon melunkehitykseen huomattavasti. Desibelilukema ei absoluuttisena arvona kerro paljoakaan melun tasosta - esimerkiksi keväällä karkealla asfaltilla kaikki renkaat ovat meluisia.

» Sivun alkuun 

Testaus ja luotettavuus 

» Sivun alkuun  

Miten rengasmerkintöjen mukaiset ominaisuudet eli polttoainetaloudellisuus, märkäpito ja ohiajomelu määritellään ja testataan?
Uudet rengasluokitukset määritellään tarkasti spesifioiduilla testeillä. Kukin rengasvalmistaja vastaa itse valmistamiensa renkaiden arvioinnista ja luokittelusta. Itsearvioinnissa käytetään Euroopan talouskomission UNECE:n hyväksymiä, tarkkaan määritettyjä testimenetelmiä. Märkäpito ja ohiajomelu testataan oikeissa olosuhteissa ns. outdoor-testinä. Renkaan polttoainetaloudellisuudesta kertova vierintävastus koestuskoneella sisätiloissa ns. indoor-testinä. 

Mitä tehdä, jos epäilee, että oma rengas ei vastaa kerrottua luokittelua?
Kansalliset viranomaiset vastaavat määräysten noudattamisen valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Esimerkiksi Suomessa valvova viranomainen on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Asia on valtavan tärkeä uuden rengasmerkinnän menestyksen ja vaikuttavuuden kannalta. Vain valvonnalla voidaan varmistaa, ettei kuluttajia, kuljetusalan yrittäjiä ja rengaskauppiaita johdeta harhaan. Tavoitteena on, että kukaan ei osta huonolaatuisia renkaita, joiden ominaisuuksissa on paljon parantamisen varaa. 

Kerrotaanko rengasmerkinnöissä kaikki oleellinen rengasvalintaa helpottava tieto?
EU-rengasmerkinnän kolme kriteeriä ovat hyvä lähtökohta, ja ne ovat tärkeitä tekijöitä renkaiden turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kannalta. On kuitenkin myös paljon muita tekijöitä, jotka on otettava huomioon renkaan suorituskykyä arvioitaessa. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi renkaan käsiteltävyys märällä ja kuivalla pinnalla, pitokyky jäällä, renkaan vesiliirtokäyttäytyminen tai kulumiskestävyys. Kehittäessään uutta rengasta Nokian Renkailla on käytössään yli 300 standardoitua testiä.

Onko markkinoille tulossa heti parhaan A-luokituksen sekä polttoainetehokkuuden että märkäpidon suhteen saavuttavia renkaita?
Kyllä, vaikka uusi luokittelu onkin haastava. Rengas on aina kompromissi ominaisuuksien suhteen. Jotkin rengasominaisuudet ovat toisilleen lähes vastakkaisia, parantamalla toista ominaisuutta heikennetään toista. Näin on esimerkiksi talvirenkaiden jääpidon ja märkäpidon suhteen. 

» Sivun alkuun  

EU-rengasmerkintä ja talvirenkaat 

» Sivun alkuun  

Miten uudet rengasmerkinnät huomioivat talvirenkaat?
Rengasmerkinnät eivät koske nastarenkaita, mutta kylläkin nastattomia talvirenkaita. Talvirenkaiden suhteen rengasmerkintää ei ole syytä käyttää ainoana vertailuperusteena vaan tutustua puolueettomiin vertailutesteihin ja kysyä apua asiantuntevasta rengasliikkeestä. Pohjoismaiset nastattomat talvirenkaat eli kitkarenkaat tehdään pohjoisen välillä hyvinkin liukkaisiin talvikeleihin, jäälle ja lumelle. Keski-Euroopan olosuhteisiin tarkoitetuissa kitkarenkaissa on painotettu voimakkaasti nopean ajon ominaisuuksia sulalla kelillä jääpidon kustannuksella.

Kannattaako talvirengas valita vain märkäpidon perusteella? 
Ei kannata. Varsinkin pohjoismaisissa talvirenkaissa märkäpito ei ole laisinkaan tärkein turvallisuuselementti. Hyvän märkäpidon omaava talvirengas on jääpidoltaan heikko ja hyvin usein suunniteltu erityisesti Keski-Euroopan leudompiin  talviolosuhteisiin. Talvirenkaiden osalta rengasmerkintä ei palvele todellisissa talviolosuhteissa liikkuvia autoilijoita. Merkintä voi johtaa jopa harhaan ja vaarantaa liikenneturvallisuutta. Turvallisuuden kannalta on aina oleellista hankkia oikeanlaiset renkaat oikeisiin olosuhteisiin.    

Mistä kuluttajan kannattaa hakea luotettavaa ja monipuolista tietoa rengasvalinnan tueksi?
Kuluttajan kannattaa haastatella asiantuntevaa myyjää rengasliikkeessä, lukea valmistajien markkinointimateriaalia ja verkkosivuja sekä tutkia suurten, puolueettomien autolehtien rengastestejä, joissa testataan kymmeniä ominaisuuksia. Kuluttajan tulee renkaita valitessaan varmistaa, että ostaa niihin ajo-olosuhteisiin suunnitellut renkaat, joissa autolla ajaa.  

» Sivun alkuun 

Tietopaketti EU-rengasmerkinnöistä

Tavoitteena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta, ympäristötehokkuutta ja taloudellisuutta edistämällä polttoainetaloudellisten ja turvallisten renkaiden käyttöä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua.

Lataa tietopaketti