Slush Blower


Tutkimusten mukaan ajaminen sohjossa on jopa vaarallisempaa kuin märällä tai jäisellä tiellä. Sohjolinko (Slush Blower) nimensä mukaisesti linkoaa veden ja sohjon pois renkaan urista. Tämä kasvattaa merkittävästi vesi- ja sohjoliirron torjumisen tehokkuutta ja auttaa säilyttämään kosketuksen tiehen myös märällä ja sohjoisella alustalla.